Ha koll på säkerheten på ditt lager

Om du driver en e-handel måste du ha ett lager där du förvarar alla dina varor. Ju större butik desto större lager och fler medarbetare. Det är viktigt att arbetsplatsen är säker och att alla medarbetare har kompetensen som krävs. Här får du de bästa tipsen om vad du bör tänka på.

Att arbeta på lager innebär att du måste hantera tunga lyft och stora maskiner. Det gäller först och främst att du har rätt maskiner för att hantera den typ av varor det handlar om. Att kunna köra truck är en förutsättning för att kunna jobba på lager. Då gäller det att först ta truckkort.

Se till att dina anställda har truckkort

Det första du bör se till är att alla anställda har truckkort. Du måste själv bestämma om de sökande redan ska ha detta eller om du ska stå för utbildningen. Det finns till exempel möjlighet att ta truckkort Malmö till ett bra pris. Antingen skriver du i dina platsannonser att dina sökande redan ska ha truckkort eller så gör du det till en del av utbildningen. Du kan då anställa en större grupp på samma gång som får provjobba och utbilda sig. Om de klarar av att ta truckkortet och gör ett bra intryck i övrigt kan de få fast anställning.

Var uppmärksamhet på lagar

Du som arbetsgivare har ett ansvar att se till att lagret följer de lagar och bestämmelser som gäller. Det är också din uppgift att hålla dig uppdaterad angående detta. Om tunga gods och maskiner inte hanteras på rätt sätt kan det leda till svåra olyckor. Det är självfallet något som bör undvikas till varje pris. Lagarna kommer i stort sett från tre olika ställen.

  • Vissa styrs av EN-standarder
  • Vissa kommer från arbetsmiljöverket
  • Vissa kommer från arbetsmiljölagen

När du utformar ditt lager måste du alltså ta hänsyn till alla punkter. Det kan vara bra att ta hjälp av någon med mer erfarenhet om du själv inte har kunskap om dessa delar. Det är också viktigt att du investerar i olika sorters skydd för att öka säkerheten på lagret.

Dessa skydd kan vara bra att investera i

Ett skydd som du bör ha på lagret är skydd för gavlar och stolpar vid alla hyllor. Då skyddas hyllorna om någon skulle köra på dem med trucken. Det kan annars leda till personskador och skador på gods. Ett annat viktigt skydd är rasskydd. Oavsett hur noga du packar dina varor på hyllorna finns det alltid en risk att de rasar. Det är alltså något du undviker med rasskydd. Det brukar även finnas flexibla påkörningsskydd som du kan anpassa efter behov. Alla lager ser olika ut och du har förstås enskilda behov som måste tillgodoses. Därför rekommenderas du kontakta ett företag som är experter på just lagerinredningar. De kan komma ut till ditt lager och se exakt vad som behövs och vart det gör mest nytta. Då vet du också att det följer de lagar som du måste följa som företagare.

Scroll to top